Dünya Tarihindeki 4 Önemli Protesto

Tarihte tek seferlik büyük olaylar yani protestolar birer "patlama" olarak görülür. Bu patlamalar kimi zaman hayatın akışını ve geleceği uzun/kısa vadede değiştirebilir.

BOSTON ÇAY PARTİSİ

Bu eylem, Amerika'daki 13 koloninin (sömürge) bağımsızlık mücadelesi sırasında gerçekleşmiştir diyebiliriz. Vergiden oldukça bunalan halk yüksek vergili çayı ve çayı yollayan Britanya'yı protesto etmek amacıyla; Boston limanına gelen İngiliz gemilerine girip tonlarca çayı denize döktükleri eylemdir. Bu eylem Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı en ateşleyen hareket olarak görülmektedir.

BURNTOLLET KÖPRÜSÜ OLAYI

Kuzey İrlanda halkının "demokrasi" için düzenlemiş olduğu yürüyüş 1969'da Burntollet Köprüsü'nde eylemciler tarafından saldırıya uğradı, engellenmeye çalıştı. Polis güçleri bu duruma engel olamadı. Bu olay büyük ölçüde İrlanda tarihindeki bir sivil hareketin bir sivil hareketin katolik azınlıklar üzerinde insan haklarına sahip olmama konusundaki hayal kırıklığı üzerine şiddete tırmanan dönem olan "The Troubles" için zemin hazırlamıştır. O yıllardaki İrlanda'daki katolikler inanılmaz bir ayrımcılık ile karşı karşıya kaldılar.

KRONSTADT İSYANI

Bu ayaklanma, Sovyet Denizcilerin ve Askerlerin "Stepan Petriçenko" önderliğinde Bolşevik İhtilali'ne karşı yaptığı bir başkaldırıdır. 1921 yılının Mart ayında başlayan bu ayaklanma başarısız sonuçlanmış ve kanlı bir biçimde bastırılmıştır. Dünya tarihi açısından oldukça önemli bir olaydır.

BASTİLLE BASKINI

Fransız Devrimi sırasında yaşanan yerel bir halk hareketidir. Bu hareket Fransız Devrimi'nin patlama noktasıdır. Bastille baskınından sonra 1971 yılında ihtilalci gruplar toplanmış bir kurucu meclis atamıştır. "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi" yayınlamışlardır. Kral da bu meclise boyun eğmek zorunda kalmıştır. Meclise; kanun hazırlamak, bütçenin güvenilirliğini onaylamak gibi hükümet çalışmalarını kontrol etme yetkisi vermiştir.


Kaynak: tr.wikipedia.org


Yeni yazıda buluşmak dileğiyle. Sevgiler.